Informacje dla nowych uczniow i rodzicow

Serdecznie witamy naszych nowych uczniów oraz rodziców i opiekunów w nowym roku szkolnym 2017-18. Rozpoczynamy właśnie 58 rok naszej działalności. Z Państwa pomocą pragniemy zapisać ten rok w karty historii najlepiej jak umiemy.

Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach 8:30 rano do 12:30.

Prosimy rodziców o punktualne przywożenie i odbieranie dzieci z parkingu (uczniowie klas III-X)

Rano prosimy aby uczniowie przyszli (zostali przyprowadzeni przez rodzicow w przypadku mlodszych uczniow - kl. 0-II) do klas. Jesli nauczyciela nie ma w klasie - uczniowie musza czekac przed klasa. Stosując się do wymogów władz New Britain High School, uczniowie nie moga przebywac w klasie bez nauczyciela/osoby doroslej.


Promując zasadę „Po pierwsze bezpieczeństwo”, prosimy rodziców i opiekunów aby przypominali dzieciom o przestrzeganiu regulaminu szkolnego oraz o częste kontakty z wychowawcami klas.
Informujemy, że władze New Britain High School przestrzegają ścisłego zakazu palenia na terenie szkoły oraz szkolnego parkingu. Równocześnie informujemy o stałym monitoringu szkoły. W klasach i na korytarzach zainstalowane są kamery.


Zachęcamy wszystkich do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.szkolajp.com gdzie bedą zamieszczane wszystkie komunikaty, nowości oraz informacje.


W czasie zajęć lekcyjnych w New Britain High School – prosimy uczniów naszej szkoły aby pod żadnym pozorem nie używali albo bawili się pomocami naukowymi (szczególnie komputerami) które są w klasach. W razie zniszczenia sprzętu, który jest własnością New Britain High School – wszystkie koszta będą musiały być pokryte przez rodziców danej klasy która dokonała tego zniszczenia.


W celu utrzymania jak najniższych opłat za naszą szkołę, corocznie organizowane są zabawy taneczne na które serdecznie zapraszamy. Liczymy na Państwa pomoc w zakupie i rozprowadzaniu biletów. Najbliższa zabawa odbedzie sie 21pazdziernika w Sokolnii.


Zebrania zarządu odbywać się będą w pierwszy piątek miesiąca o godz 7:00 wieczorem w Klubie Sokolnia. Pragniemy dodać, że wszystkie osoby aktywnie zaangażowane w pomoc na rzecz szkoły i uczęszczające na zebrania są zwolnione z dyżurów sobotnich. Osoby nie wywiązujące się z obowiązków oraz osoby opuszczające zebranie zostaną usunięte z zarządu.


Życzymy wszystkim rodzicom, opiekunom i dzieciom przyjemnego roku szkolnego i prosimy o współpracę!
Z poważaniem,

Dyrekcja i Zarząd Szkoły Języka Polskiego

Krótko o naszej szkole

•Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II jest niezależną, niedochodową organizacją edukacyjną założoną zgodnie z wymaganiami praw stanu Connecticut w 1960 roku.
•Celem Szkoły Języka Polskiego jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, zapoznawanie ich z kulturą, historią i obyczajami polskimi jak również zachowanie i rozwijanie wśród młodzieży polonijnej poczucia dumy z kraju swojego pochodzenia
•Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II-go działa na terenie miasta New Britain i okolic. Szkoła jest jednostką otwartą dla wszystkich zainteresowanych językiem polskim i polską kulturą.

 

Fundusze potrzebne do realizowania swoich zadań, Zarząd Szkoły Języka Polskiego pozyskuje:

1. Z opłat za Szkołę

2 .Z imprez urządzanych na ten cel
3. Z dobrowolnych dotacji
4. Z innych legalnych źródeł.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

Członkami szkoły są rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, nauczyciele i inne osoby popierające cele szkoły

WŁADZE SZKOŁY

WŁADZE SZKOŁY DZIELĄ SIĘ NA:

Władze Naczelne:

Naczelną Władzą Szkoły jest Walne Zgromadzenie Członków Szkoły

Władze Wykonawcze:

Władze wykonawczą sprawują:

• Zarząd
•Rada Pedagogiczna
•Komisja Rewizyjna
•Sąd Koleżeński (wybrany w razie potrzeby).

 

ZARZĄD SZKOŁY

Zarząd jest podstawową jednostką wykonawczą organizacji której głównym celem jest zarządzanie administracyjną i gospodarczą działalnością Szkoły.

W skład Zarządu wchodzą:

•Prezydium wybrane przez Walne Zgromadzenie (pracujące społecznie)
•Dyrektor Szkoły i Zastępca Dyrektora Szkoły
•INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA
•Koordynator DS. Administracji
•Komitety Zwyczajne ukonstytuowane na pierwszym posiedzeniu Zarządu we wrześniu: Nagród i Prezentów,  Statutowy , Wycieczkowy, Doradczy-Pomocy Przy Akademiach, Budżetowy, Reprezentacyjny , Prasowy, ds. Wsparcia Funduszowego (czlonkowie zarzadu pracują społecznie)

 

Rozkład dnia

Dwie przerwy podczas dnia

Drugie śniadanie:   Prosimy o podawanie dzieciom posiłku zawierającego owoce, kanapki i warzywa oraz picie (woda)

Wcześniejszy odbiór

Odebranie dzieci przed zakończeniem zajęć może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze zarządu. Władze szkoły zabraniają rodzicom poruszania się po terenie szkoły bez wymaganej przepustki wydanej przez pracownika biura.

Dyżury

Każdy rodzic jest zobowiązany do:

odpracowania 5 godzin społecznych lub jednorazowego uiszczenia $100.

W biurze szkolnym znajduje się książka gdzie można dokonać zapisu na dowolnie wybrany termin, lub też dokonać wpłaty. Ilość miejsc dyżurujących na każdą sobotę jest ograniczona,

Wpisy dokonujemy na zasadzie ” Kto pierwszy ten lepszy”.

Wszystkie osoby dyżurujące są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem dyżurow i ścisłego jego przestrzegania przed przybyciem na dyzur – zasady duzuru znajda Panstwo na stronie internetowej szkoly.

 

Odwołanie zajęć

będzie podawane 

1. Na kanale 3
2. Na stronie internetowej szkoly
3. Poprzez telefon/e-mail do domu (w razie zmiany numeru telefonu prosimy o niezwlocznie poinformowanie o zmiane biura szkoly)

   • Zabawa Karnawalowa

Kontakt z Nami

Tel. 860 604-7797