Nasza Szkola

Stefan Zeromski

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawla II-go jest niezależną, bezdochodową organizacją założoną w 1960 roku. Celem Szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, zapoznawanie ich z kultura, historią i obyczajami polskimi.

Poprzez nauczanie w języku polskim, pragniemy pobudzic i rozwijac wsród młodzieży polonijnej poczucie dumy z kraju swego pochodzenia. Zajęcia szkolne odbywają się w soboty od godziny 8:30 do godziny 12:45 w New Britain High School. Od roku 2005, Szkoła Języka Polskiego przynależy do Centralii Polskich Szkół Dokształcających.

Historia Szkoły

W roku 2010 szkoła nasza obchodziła Złoty Jubileusz istnienia. Półwiecze historii I tradycji świadczy o jej wyjątkowości i doniosłości. Niewątpliwie, szkoła nasza to miejsce szczególne, pamiętajmy, iż od samego jej powstania za główny swój cel przybrano nauczanie języka polskiego, historii, geografii jak również zgłębianie pięknej polskiej kultury i tradycji.

10 września 1960 roku miało miejsce uroczyste otwarcie w budynku szkoły przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w New Britain. Dziś z pełną świadomością możemy stwierdzić, iż był to wzorcowy odzew na apel Kongresu Polonii Amerykańskiej, któremu zależało na odrodzeniu języka polskiego z obawy o utratę tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia.

W dowodzie wielkiego uznania wspomnijmy ówczesnych założycieli szkoły niosących kaganek oświaty, a byli to: Edward Mazurkiewicz, Leon Flieger, Edward Anweiler, Jadwiga Stachowiak, Lesław Walewski, Witold Żukjan, Józef Krzyżecki. To oni sprawowali pieczę nad szkołą w pierwszych latach jej dziłalności, a dzieło, którego dokonali zasługuje na najpiękniejsze słowa pochwał oraz podziękowań.

Warto przypomnieć, iż dość szybko powstały dokumenty regulujące pracę placówki – Statut i Wewnątrzszkolny System Oceniania. Nowo powstała szkoła jako instytucja kształcąca określiła szczegółowo swoje cele i zadania wychowawcze w Statucie, ktόry; stał się podstawą prawną działania szkoły.

Opoką szkoły od samego początku i aż do dnia dzisiejszego jest Komitet Rodzicielski, zwany rόwnież Zarządem, który koordynuje jej działalność, gromadzi fundusze, dba o jej rozwój i wspiera istnienie szkoły poprzez organizowanie różych przedsięwzięć. Komitet Rodzicielski, jest wybierany każdego roku, a praca w Zarządzie jest pracą społeczną. Dodajmy, że Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły już w pierwszych latach swego istnienia zorganizował kurs języka polskiego dla dorosłych, Wieczornicę Polską oraz Fundację Kopernikowską, dzieki której polskie dzieła literatury trafiły do studentów.

Począkowo Polska Szkoła Sobotnia liczyła stu uczniów i pięciu nauczycieli, zaś dzisiaj w roku jubileuszu pięćdziesięciolecia wzrosła do pięciuset uczniów oraz dwudziestu pięciu nauczycieli posiadających wykształcenie pedagogiczne. Możemy bez wątpienia przyznać, iż są to pedagodzy, którzy potrafią natchnąć tak uczniów „by stali się tym kim mogą i pragną być”. Dokładają wszelkich starań aby, według wskazówek Jana Pawła II, nauczać umiejętności dostrzegania dobra, piękna i prawdy.

Na przestrzeni lat zmieniała się siedziba szkoły, dyrektorzy, nauczyciele i zarząd. Nie sposób też wyliczyć wszystkich, którzy przyczynili się do jej rozwoju; można jedynie stwierdzić, ze najlepszym owocem pracy tak wielu osób jest fakt, że przez te pół wieku szkołę ukończyło tysiące dzieci. Naszym nieustannym wyzwaniem jest zaszczepianie ducha polskości w młodym pokoleniu Polaków mieszkających w Ameryce.

 

Login do Administracji

Tylko nauczyciele i administracja