Pasowanie Na Ucznia 2017


4 Listopada 2017 w Audytorium NBHS odbyło się uroczyste ślubowanie na pierwszaka. Zaszczytu honorowego pasowania na ucznia dostąpiło w tym dniu pięćdziesiąt osiem dzieci, które poprzedziły swoje ślubowanie wspaniałym programem artystyczny. Po części artystycznej, wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano Hymn Polski i Amerykański.- Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowali uczniowie, a następnie Pani dyrektor Elżbieta Złotnik przystąpiła do pasowania dzieci na ucznia. Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami ze wszystkim przywilejami i obowiązkami.

Zdjecia z tej imprezy znajdują się na naszym profilu Facebook:

https://www.facebook.com/szkolajpNewBritain


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Ewa Lewkowicz - ewalewkowicz@yahoo.com

860-518-7052